Ecsetbolt.hu    
Kosár tartalma: 0 Ft

Álatános Szerződési Feltételek

Jelen általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Ecsetbolt.hu Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 1. Cégjegyzékszám: 01-09-351293 Bejegyző: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Megrendelés

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A termékek, termékcsomagolások a gyártástól függöen eltérhetnek az oldalnukon található képektől.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül nincs regisztrációhoz kötve, azonban az ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szolgáltató az ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

2. Szállítási feltételek

A megrendelt árut jelenleg házhozszállítással (esetleg GLS csomagpontban) vagy személyes átvétellel tudja megrendelni.

Személyes átvétel esetén budapesti üzletünkben (1122 Budapest Városmajor utca 1/B) készpénzben vagy bankkártyával tud fizetni.

GLS futárszolgálattal történő szállítás belföldre:

0 - 24999 Ft2490 Ft
25000 -               1990 Ft

fizetési módtól függetlenül. Fizetési lehetőségek házhosszállítás esetén: előre történő banki átutalás, online bankkártyás fizetés előre elküldött link segítségével vagy készpénzben történő fizetés a futárnál.

Külföldre történű szállítás esetén kizárólag online bankkártyás fizetéssel, vagy előre utalással tudunk szállítani. Minden esetben egyedileg egyeztetett szállítási költséggel.

A megrendelését megerősítő levél megérkezése után e-mailben tájékoztatjuk a szállítás/átvétel várható időpontjáról. Amennyiben egy termék beszerezhetősége megváltozik, akkor arról haladéktalanul tájékoztatjuk. Amennyiben bármilyen oknál fogra a rendelésre már nem tart igényt, azt bármikor jelezheti számunkra és a rendelést töröljük.

A belföldi szállítás általában 1 munkanap. A kiszállítás pontos időpontra történő meghatározására nincs lehetőség.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni és amennyiben sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet, valamint ne vegye át a csomagot.

3. Szerződés

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 évig őrzi.

4. Fizetési módok

4.1 Utánvét

Készpénzben vagy kártyával az áru átvételekor a futárnak fizet.

4.2 Banki utalás

Emailben elküldjük Önnek a számlát (az összes utaláshoz szükséges információval), mely alapján átutalja bankszámlánkra az összeget. Amint az megérkezik a számlánkra, feladjuk a megrendelt termékeket.

4.3 Bankkártya

A termékek összekészítését követően a emailben küldünk egy linket, melyre rákattintva intézheti online a fizetést. Ingyenes, gyors és abszolút biztonságos fizetési mód.

5. A vételár

Az áruk mellett található ár az áFá-t tartalmazza. A megrendelő lapon, illetve a visszaigazoló levélben megtalálható a megrendelt termékek ára, a szállítási költség, valamint ezek összege, amely az átvételkor ténylegesen fizetendő összeget takarja. Az itt szereplő árak csak az internetes megrendelés esetén érvényesek.

6. Szavatosság

6.1. A 2013, évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelet tartalmazza. A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Webáruház felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása
(szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, ebben az időszakban a bizonyítás a Webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

6.2. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

6.3. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

6.4 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szólótájékoztató

6.4.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a kellékszavatossági jogával?
ön a Ecsetbolt.hu Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg önt kellékszavatossági igénye alapján?
ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti ön kellékszavatossági igényét?
ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Ecsetbolt.hu Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már ön köteles bizonyítani, hogy az ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.5. A szavatosságról bővebb információt itt olvashat.

7. Elállás

Elállási/Felmondási jog

ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő: a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén : „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
Ha ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelmű nyilatkozatban (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) köteles közölni velünk: , telefon: +36 (1) 355-18-63, postán Ecsetbolt.hu Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 1. személyesen: 1122 Budapest, Városmajor u. 1.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, az ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a dolgot, vagy ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

ön köteles számunkra a dolgot indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a dolgot.
A dolog visszaküldésének közvetlen költségét ön viseli.
 ön kizárólag akkor vonható felelősségre a dologban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Ecsetbolt.hu Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 1. , telefon: +36 (1) 355-18-63,
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:Kelt:

8. Panaszkezelés

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

9. Adatvédelem

Az ön adatait a rendelés teljesítése valamint a rendelés adatainak ellenőrzésének érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek csak a rendelés teljesítése érdekében annak szükségességének mértékében adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Bővebben az adatvédelmi  tájékoztatónkban.

10. Elérhetőség

Amennyiben önnek kérdései lennének a következő módon érhet el minket. Internet: , telefon: +36 (1) 355-18-63, postán 1122 Budapest, Városmajor u. 1., Személyesen: 1122 Budapest, Városmajor u. 1.

11. üzemeltető

Az áruk eladója: Ecsetbolt.hu Kft., 1122 Budapest, Városmajor u. 1. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 1.)
A cég képviselője: Bősze Nóra
Cégjegyzékszám: 01-09-351293 Bejegyző: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27271939-2-43

12. Hosting

A tárhely szolgáltató neve: Pontnet Kft, Tatabánya Munkácsy M. 4.
Telefon: 34/511840
A cég képviselője: Schubert Zoltán
Cégjegyzékszám: 11-09-007098
info@pontnet.hu